Thông báo

THÔNG BÁO Về việc khóa và mở mã số sinh viên (MSSV) Học kỳ II/2020-2021

Căn cứ Điều 14 Quy chế học vụ theo học chế tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 1769/QĐ-ĐHM ngày 16/8/2019 về việc tạm dừng học tập các sinh viên: Tự ý bỏ học không lý do một học kỳ; không hoàn thành nghĩa vụ học phí theo quy định của nhà trường; vi phạm kỷ luật đến mức tạm dừng học tập;...

 

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021,

Phòng Quản lý Đào tạo khóa MSSV Học kỳ II/2020-2021 từ ngày 30/11/2020 đối với các sinh viên đóng học phí trễ hạn các môn học thực hành và các môn học lý thuyết.

Để chuẩn bị cho công tác đăng ký môn học trực tuyến Học kỳ II/2020-2021, Phòng Quản lý Đào tạo thông báo Quy trình mở mã số sinh viên như sau:

1. Đối tượng cần mớ mã số sinh viên:

- Sinh viên đã xin bảo lưu học tập;

- Sinh viên đóng học phí HK I/2020-2021 sau ngày 27/11/2020;

- Sinh viên tự ý nghỉ học tối thiểu 1 học kỳ:

- Sinh viên hết thời hạn kỷ luật.

2. Quy trình mở mã số sinh viên

- Sinh viên kiểm tra tình trạng khóa MSSV trên website trường: http://sis.ou.edu.vn (vào mục Tiện ích - Kiểm tra khóa MSSV, chọn năm học - học kỳ để kiểm tra tình trạng MSSV).

- Trường hợp bị khóa MSSV do đóng học phí trễ hạn: Sinh viên nộp đơn yêu cầu mở MSSV kèm theo biên lai đóng học phí (bản photo).

- Trường hợp bảo lưu học tập: Sinh viên nộp đơn đề nghị được tiếp tục học tập kèm theo giấy báo tạm dừng học tập do phòng Quản lý Đào tạo .

 

Tin cùng chuyên mục

Liên kết Website

Top