Thông báo

V/v điều chỉnh khung thời gian mở mã SV Học kỳ II năm hoc 2020-2021

Căn cứ Điều 14 Quy chế học vụ theo học chế tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 1769/Q0Đ-ĐHM ngày 16/8/2019 về việc tạm dừng học tập các sinh viên:
- Tự ý bỏ học không lý do một học kỳ;
- Không hoàn thành nghĩa vụ học phí theo quy định của nhà trường;
- Vi phạm kỷ luật đến mức tạm dừng học tập...

 

Xem chi tiết tại đây

 

Tin cùng chuyên mục

Liên kết Website

Top