Thông báo

THÔNG BÁO Về việc khóa và mở mã số sinh viên (MSSV) Học kỳ III/2020-2021

Căn cứ Điều 14 Quy chế học vụ theo học chế tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 1769/QĐ-ĐHM ngày 16/8/2019 về việc tạm dừng học tập các sinh viên: tự ý bỏ học không lý do một học kỳ; không hoàn thành nghĩa vụ học phí theo quy định của nhà trường: vi phạm kỷ luật đến mức tạm dừng học tập...

 

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021;

Phòng Quản lý Đào tạo khóa MSSV học kỳ III/2020-2021 đối với các sinh viên không đăng ký môn học học kỳ I/2020-2021, đóng học phí trễ hạn các môn học thực hành và các môn học lý thuyết.

Để chuẩn bị cho công tác đăng ký môn học trực tuyến học kỳ II/2020-2021, Phòng Quản lý Đào tạo thông báo Quy trình mở mã số sinh viên

Xem chi tiết tại đây

 

Tin cùng chuyên mục

Liên kết Website

Top