LOGO
Hệ thống thông tin sinh viên - Trường Đại học Mở Tp.HCM
Hệ thống tài khoản HCMCOU-SSO (OUID) sử dụng chung cho tất cả các hệ thống LMS.
Quý Thầy/Cô, CBNV, Sinh viên vui lòng sử dụng tài khoản HCMCOU-SSO (OUID) để đăng nhập hệ thống.